Memuatkan ...

12 Nov 2011

(SENARAI TUGASAN PENJAGA JENTERA)


(SENARAI TUGASAN  PENJAGA JENTERA)

Sekatan A1

• Semua sukatan pelajaran bagi AO termasuk Sistem Talian Atas • Talian Atas a) jenis-jenis tiang (poles) pembinaan dawai umbang (stay) b) jenis-jenis kabel, saiz keupayaan membawa arus d) pemasangan talian meliputi merengang (tensioning), melendut (sagging) dan had kelegaan (clearance) e) peralatan talian atas seperti “pole fuses” penangkap kilat (lighting arrestors), pendakap D (D bracket) f) pemasangan dan penyelenggaraan peralatan talian atas dan lain-lain seperti peti pembekal (feeder Pillars) dan papan agihan g) pembumian h) “span Length” dan kedudukan tiang i) lampu jalan j) langkah keselamatan ketika bekerjaSekatan A4-2• Semua sukatan pelajaran bagi AO
• Stesen Janakuasa (Tidak termasuk penyerakkan (synchnizing) janakuasa) :
a) Penjanaan voltan rendah
b) Pekakasuis (Switchgears) voltan rendah
c) LV diesel generator “testing”, Servicing and trouble shooting Automatic
Voltage Regulator (AVR)
Sekatan A4-1• Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 termasuk:
• Stesyen Janakuasa (tidak termasuk penyerakkan (synchronizing) janakuasa):
a) penjanaan voltan rendah
b) perkakasuis (switchgears) voltan rendah
c) LV diesel generator “testing, servicing and trouble shooting Automatic
Voltage Regulator (AVR)”
Sekatan A4• Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 dan A4-1 termasuk:
a) penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa dan tujuan penyegerakkan
b) faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyegerakkan
c) cara penyegerakkan dijalankan (secara teori dan praktikal)
Sekatan B0-2
• Semua sukatan pelajaran bagi voltan rendah tidak termasuk penyerakkan
janakuasa dan talian atas ( yang dimaksudkan dalam sekatan A1)
• Sistem Voltan Tinggi dan lebih tinggi ( sehingga 33kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO
Sekatan BO-1
• semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah tidak termasuk penyegerakkan
janakuasa
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO
Sekatan BO• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO
Sekatan B1• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi perkara yang
disenaraikan bagi kategori A1
Sekatan B4• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori A4
Dicatat oleh esa di 7:50 PG Label: 
penjaga jentera elektrik Sabtu, 11 April 2009 penjaga jentera elektrik [Image]
KELAYAKAN CALON1. Seperti yang ditetapkan.
2. Tamat tingkatan 3 (Bantuan
Penuh Kerajaan).
1. Sijil MLVK/SKM Pertengahan/Tahap 1/
Tahap 2, atau Tahap 3 beserta buku log
tidak kurang dari 6 bulan.
2. Politeknik PW1,PW3 atau Agensiagensi
kerajaan beserta buku log.
PENGALAMAN
1. Seperti yang ditetapkan.
2. Minima 3 tahun berkerja tetap
dengan pengendalian radasradas
di sistem pemasangan
elektrik.
1. Minima 2 tahun bekerja tetap dengan
pengendalian radas-radas di system
pemasangan elektrik
[Image]
PETUNJUKSistem VT – Sekatan 33 k V / 11kV
B4 Sistem VT Tanpa Had
B1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT
BO Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT
BO-1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT
Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa VR
BO-2 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT, Talian Atas VT, Janakuasa
segerak VR dan Talian Atas VR.
Sistem VR – Sekatan 1000V
A4 Sistem VR Tanpa Had
A4-1 Sistem VR Tanpa Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa
A4-2 Sistem VR Tanpa Talian Atas dan Janakuasa Segerak
A1 Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa.
AO Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas.
[Image]

Dicatat oleh esa di 8:52 PG Laman utama Langgan: Catatan (Atom) [Image]
I made this 
widget at MyFlashFetish.com.
Institut latihan perindustrian 
[Image] 
TEMAN SEJATI website daftar perkerjaan 
[Image] 
[Image] Sedang membaiki kerosakan [Image]
Pengikut Arkib Blog ▼  2009 (2) ▼  04/12 - 04/19 (1) 
SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN ►  04/05 - 04/12 (1) facebook [Image] 
• Stesen Janakuasa (Tidak termasuk penyerakkan (synchnizing) janakuasa) : a) Penjanaan voltan rendah b) Pekakasuis (Switchgears) voltan rendah c) LV diesel generator “testing”, Servicing and trouble shooting Automatic Voltage Regulator (AVR)Sekatan A4-1• Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 termasuk:
• Stesyen Janakuasa (tidak termasuk penyerakkan (synchronizing) janakuasa):
a) penjanaan voltan rendah
b) perkakasuis (switchgears) voltan rendah
c) LV diesel generator “testing, servicing and trouble shooting Automatic
Voltage Regulator (AVR)”
• Stesyen Janakuasa (tidak termasuk penyerakkan (synchronizing) janakuasa): a) penjanaan voltan rendah b) perkakasuis (switchgears) voltan rendah c) LV diesel generator “testing, servicing and trouble shooting Automatic Voltage Regulator (AVR)”Sekatan A4• Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 dan A4-1 termasuk:
a) penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa dan tujuan penyegerakkan
b) faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyegerakkan
c) cara penyegerakkan dijalankan (secara teori dan praktikal)
Sekatan B0-2
• Semua sukatan pelajaran bagi voltan rendah tidak termasuk penyerakkan
janakuasa dan talian atas ( yang dimaksudkan dalam sekatan A1)
• Sistem Voltan Tinggi dan lebih tinggi ( sehingga 33kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO
a) penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa dan tujuan penyegerakkan b) faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyegerakkan c) cara penyegerakkan dijalankan (secara teori dan praktikal) Sekatan B0-2 • Semua sukatan pelajaran bagi voltan rendah tidak termasuk penyerakkan janakuasa dan talian atas ( yang dimaksudkan dalam sekatan A1) • Sistem Voltan Tinggi dan lebih tinggi ( sehingga 33kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori AOSekatan BO-1 • semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah tidak termasuk penyegerakkan janakuasa • Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori AOSekatan BO• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori AOSekatan B1• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi perkara yang
disenaraikan bagi kategori A1
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi perkara yang disenaraikan bagi kategori A1Sekatan B4• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori A4
Dicatat oleh esa di 7:50 PG Label: 
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara yang disenaraikan bagi kategori A4 Dicatat oleh esa di 7:50 PG Label: penjaga jentera elektrik Sabtu, 11 April 2009 penjaga jentera elektrik [Image]KELAYAKAN CALON1. Seperti yang ditetapkan.
2. Tamat tingkatan 3 (Bantuan
Penuh Kerajaan).
1. Sijil MLVK/SKM Pertengahan/Tahap 1/
Tahap 2, atau Tahap 3 beserta buku log
tidak kurang dari 6 bulan.
2. Politeknik PW1,PW3 atau Agensiagensi
kerajaan beserta buku log.
PENGALAMAN
1. Seperti yang ditetapkan.
2. Minima 3 tahun berkerja tetap
dengan pengendalian radasradas
di sistem pemasangan
elektrik.
1. Minima 2 tahun bekerja tetap dengan
pengendalian radas-radas di system
pemasangan elektrik
2. Tamat tingkatan 3 (Bantuan Penuh Kerajaan). 1. Sijil MLVK/SKM Pertengahan/Tahap 1/ Tahap 2, atau Tahap 3 beserta buku log tidak kurang dari 6 bulan. 2. Politeknik PW1,PW3 atau Agensiagensi kerajaan beserta buku log. PENGALAMAN 1. Seperti yang ditetapkan. 2. Minima 3 tahun berkerja tetap dengan pengendalian radasradas di sistem pemasangan elektrik. 1. Minima 2 tahun bekerja tetap dengan pengendalian radas-radas di system pemasangan elektrik[Image]PETUNJUKSistem VT – Sekatan 33 k V / 11kV
B4 Sistem VT Tanpa Had
B1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT
BO Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT
BO-1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT
Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa VR
BO-2 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT, Talian Atas VT, Janakuasa
segerak VR dan Talian Atas VR.
Sistem VR – Sekatan 1000V
A4 Sistem VR Tanpa Had
A4-1 Sistem VR Tanpa Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa
A4-2 Sistem VR Tanpa Talian Atas dan Janakuasa Segerak
A1 Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa.
AO Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas.
B4 Sistem VT Tanpa Had B1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT BO Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT BO-1 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT dan Talian Atas VT Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa VR BO-2 Sistem VT Tanpa Stesen Janakuasa VT, Talian Atas VT, Janakuasa segerak VR dan Talian Atas VR. Sistem VR – Sekatan 1000V A4 Sistem VR Tanpa Had A4-1 Sistem VR Tanpa Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa A4-2 Sistem VR Tanpa Talian Atas dan Janakuasa Segerak A1 Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa. AO Sistem VR Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas.[Image]
Dicatat oleh esa di 8:52 PG Laman utama Langgan: Catatan (Atom) [Image] I made this widget at MyFlashFetish.com.
Institut latihan perindustrian 
Institut latihan perindustrian [Image]  TEMAN SEJATI website daftar perkerjaan [Image] [Image] Sedang membaiki kerosakan [Image]
Pengikut Arkib Blog ▼  2009 (2) ▼  04/12 - 04/19 (1) 
Pengikut Arkib Blog ▼  2009 (2) ▼  04/12 - 04/19 (1) SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN ►  04/05 - 04/12 (1) facebook [Image] 


Tiada ulasan: